AlbaChat.us – Shpirti I Shqipetarit Eshte Shqiptaria!

Permbajtja

KUJDES:
Kjo faqe eshte vetem per stafin e #AlbaChat

-- Rregullorja e Opertoreve
-- Disa komanda per Operatore
-- Eksra komanda per Operatore
-- Mibbit vizitoret
-- IRCCloud vizitoret

Vendos passin nga dhoma #Ops