AlbaChat.us – Shpirti I Shqipetarit Eshte Shqiptaria!

Permbajtja

KUJDES:
Kjo faqe eshte vetem per stafin e #AlbaChat

-- Rregullorja e Opertoreve/Administratorve
-- Disa komanda per Operatore
-- Extra komanda per Operatore
-- Mibbit vizitoret

Vendos passin nga dhoma #Ops