AlbaChat.us � Shpirti I Shqipetarit Eshte Shqiptaria!

Permbajtja

KUJDES:
Kjo faqe eshte vetem per stafin e #AlbaChat, mos ja jepni passin per login shokeve/shoqeve

-- Rregullorja e Opertoreve
-- Disa komanda per Operatore
-- Eksra komanda per Operatore
-- Problem me IP te ngjajshme
-- Mibbit vizitoret
-- IRCCloud vizitoret

Vendos passin nga dhoma #Ops